top of page
פרופסור יוסף זהר

פרופ, יוסף זהר, M.D

מנהל מחלקת פסיכיאטריה א בבית החולים שיבא. בוגר בית הספר לרפואה סקלר של אוניברסיטת תל-אביב, התמחה בפסיכיאטריה באוניברסיטת וושינגטון בסיאטל ובמרכז לבריאות הנפש בירושלים.
שימש כמנהל היחידה לדיכאון עמיד במרכז לבריאות הנפש בירושלים וכמנהל בפועל של המרפאה להפרעה טורדנית-כפייתית בתסדה, מיירילנד. במהלך השנים כיהן ופעל במוסדות ובוועדות בתחום הפסיכיאטריה, בין היתר ייסד את הועד הבינלאומי לחרדה ו- OCD, ייסד את הארגון הבינלאומי לקשת ההפרעות הטורדניות-כפייתיות שבו הוא משמש כיו"ר עד היום, כיהן כיו"ר הסקציה העולמית ל- OCD של ארגון הפסיכיאטריה העולמית, כיו"ר האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית, כחבר בועד המנהל של הפדרציה העולמית של אירגוני פסיכיאטריה ביולוגית (WFSBP) וכיו"ר של קבוצת עבודה של ה-DSM-V-ICD  בנושא OCD. ייסד ומנהל את הקונסורציום הישראלי ל-PTSD ומשמש כיועץ מיוחד למשרד הבטחון בנושא.
פרסם למעלה מ-200 מאמרים מדעיים וערך 11 ספרים מדעיים בנושא OCD, PTSD ודיכאון עמיד.
פרופ' זוהר הוא היועץ הרפואי של המרכז הישראלי ל- OCD.

79dc31280371b8ffbe56ec656418e122_edited.png
email-logo-png-13_edited.png
bottom of page