top of page

על OCD

הפרעות הספקטרום
האובססיבי קומפולסיבי

הספקטרום האובססיבי קומפולסיבי (OC Spectrum Disorders) הוא שם כולל לקבוצת הפרעות שהמרכיב העיקרי שבהן הוא מחשבות טורדניות (אובססיות) או דחפים כפייתיים (קומפולסיות)...

סוגי OCD

OCD מתבטא בצורה שונה מאוד אצל אנשים שונים. לכן אף שהבסיס הביולוגי של ההפרעה וצורת הטיפול הם זהים, יש הבדל מבחינת החוויה האישית, ולעיתים קרובות אנשים הסובלים מ- OCD יתקשו להזדהות עם אדם שה - OCD מתבטא אצלו באופן שונה...

מיתוסים על OCD

במאמר זה נפרט על מיתוסים מצויים סביב OCD כגון "OCD היא הפרעה נפשית", "OCD היא הפרעת חרדה", "אנשים עם OCD בוחרים לעשות טקסים", אנשים עם OCD לא יכולים לתפקד באופן תקין ומהווים נטל החברה"... 

טקסים והימנעויות

אנשים הסובלים מ- OCD מבצעים טקסים או נמנעים מדברים רבים. מהם טקסים והמנעויות? תארו לעצמכם אדם הרואה בפעם הראשונה סרט, מבלי לדעת שמה שקורה על המסך אינו יכול להשפיע על הצופים..

79dc31280371b8ffbe56ec656418e122_edited.png
email-logo-png-13_edited.png
bottom of page