top of page

סוגי OCD
(אובססיות וקומפולסיות)

רן מרגיש שחפצים רבים מזוהמים, הוא נמנע מלגעת בכל החפצים האלה ורוחץ ידיים פעמים רבות ולמשך זמן רב בכל פעם. דינה חוששת שמחשבותיה עלולות לפגוע באנשים היקרים לליבה: פעמים רבות חולפות בראשה מחשבות אלימות לגבי אנשים אלה, ועל מנת לוודא שהם לא ייפגעו כתוצאה ממחשבותיה, היא מנסה לחשוב מחשבות "טובות" שינטרלו את המחשבות המאיימות.

תוכן האובססיות (מחשבות טורדניות) שונה, וכך גם הביטוי ההתנהגותי שלהן (הטקסים). אולם למרות ההבדלים גם רן וגם דינה סובלים מ-OCD (הפרעה טורדנית כפייתית).
 


OCD מתבטא בצורה שונה מאוד אצל אנשים שונים. לכן אף שהבסיס הביולוגי של ההפרעה וצורת הטיפול הם זהים, יש הבדל מבחינת החוויה האישית, ולעיתים קרובות אנשים הסובלים מ- OCD יתקשו להזדהות עם אדם שה - OCD מתבטא אצלו באופן שונה. כך למשל, רן עשוי להתקשות להבין מדוע מחשבותיה של דינה מאיימות עליה, ודינה לא תבין מדוע כניסה לשירותים ציבוריים מהווה בעיה גדולה כל-כך עבור רן. כתוצאה מהבדל תפיסתי זה, מקובל כיום לחלק את ה- OCD לסוגים שונים, על מנת שכל אדם יוכל למצוא את הביטוי המדויק של ההפרעה אצלו. החלוקה המקובלת ביותר כיום היא לפי הביטוי ההתנהגותי, כלומר הטקסים, אולם מאחר שאצל אנשים רבים המוקד הוא דווקא תוכן האובססיות, יש ערך גם לחלוקה על פיהן.

בהמשך מובאות שתי צורות החלוקה, על מנת שכל אחד יוכל למצוא את התיאור המדויק ביותר של ההפרעה איתה הוא או אדם הקרוב אליו מתמודדים, בין אם הדגש מבחינתו הוא על האובססיה או על הקומפולסיה (הטקס).

חלוקה לפי קומפולסיות

Digital Mind

חלוקה לפי אובססיות

Tidy Closet
79dc31280371b8ffbe56ec656418e122_edited.png
email-logo-png-13_edited.png
bottom of page